Služby

Zemní práce a výstavba inženýrských sítí

Zajišťujeme veškeré služby při budování inženýrských sítí. Vše od prvotní konzultace, zhotovením projektové dokumentace, samotnou realizací zakázky včetně všech zkoušek a revizí. Flexibilně reagujeme na požadavky zákazníka.

Při práci používáme vlastní stroje dle charakteru stavby, moderní technologické postupy i materiály jsou pro nás samozřejmostí. Naši zkušení pracovníci jsou proškoleni a dodržují pravidla bezpečnosti práce.

Výstavba plynovodů a plynových přípojek

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovodů a přípojek. Zajistíme vám dodávku a montáž nadzemních i podzemních regulačních stanic. Pokládku provádíme jak klasicky, tak i bezvýkopovými metodami. Zajistíme pro vás kompletní realizaci nové plynovodní přípojky od napojení na stávající plynovod po hlavní uzávěr plynu

Realizace vodovodních řádů, kanalizace

Provádíme výstavbu, nebo rekonstrukce vodovodních řadů včetně přípojek. Disponujeme potřebnou technikou i kvalifikovaným personálem pro výstavbu vodovodů z oceli, litiny, PE, PP i PVC. Pokládku provádíme klasicky, ale i bezvýkopovými metodami.

Provádíme výstavbu a rekonstrukce gravitačních a tlakových kanalizačních řadů z PE, PVC a dalších materiálů. Zajistíme také kanalizační výtlaky včetně čerpacích šachet.

Developerské projekty

Stavíme komerční i soukromé projekty, jako jsou nákupní centra, průmyslové haly, nebo skladové prostory. Mezi hlavní činnosti patří výstavba nákupních center a retail parků pro investory. Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s výstavbou těchto projektů. Zajišťujeme komplexní služby při výstavbě, veškeré zemní a odborné práce, vybudování inženýrských sítí.

Průmyslové stavby mohou být využívány pro průmyslovou výrobu, skladování, obchod i zemědělství. ale také jako multifunkční sportovní haly či kancelářské objekty. Ocelové haly a objekty s ocelovou či betonovou konstrukcí jsou navrhovány a realizovány individuálně na základě požadavků zákazníka s ohledem na optimalizaci výše investic a minimalizaci dlouhodobých provozních nákladů.

Zabýváme se výstavbou zpevněných ploch, silničních komunikací, parkovišť i chodníků ze skládaných dlažeb. Při výstavbě klademe důraz na vysokou kvalitu odvedené práce i použitých stavebních materiálů.

nahoru